Методи візуалізації в діагностиці негоспітальної пневмонії вірусної етіології коронавірус ковід

М.І. Гуменюк1, В.І. Ігнатьєва1, М.І. Линник1, Г.Л. Гуменюк2, В.А. Святненко3, М.Г. Палівода1
1. ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ
2. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
Конфлікт інтересів: відсутній
ОБҐРУНТУВАННЯ. Натепер загальна картина коронавірусної хвороби (COVID-19), збудником якої є SARS-CoV-2,
складається із сотень повідомлень і статей у наукових журналах, де лікарі з усього світу діляться досвідом діагностики
та лікування хворих. Ці дані постійно оновлюються. Актуальності набувають методи візуалізації в діагностиці негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19).
МЕТА. Проаналізувати інформативність методів візуалізації в діагностиці негоспітальної пневмонії вірусної етіології
(COVID-19).
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Було виконано пошук у таких повнотекстових і реферативних базах даних: єдиний інформаційний базовий пакет EBSCO; найбільша у світі єдина реферативна база даних і наукометрична платформа Scopus;
пошукова система Google Scholar; MEDLINE with Full Text; MEDLINE Complete; Dyna Med Plus; EBSCO eBooks Clinical
Collection; реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проєкту Web of Knowledge компанії Thomson
Reuters – Web of Science Core Collection WoS (CC); SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Science Citation
Index); AHCI (Artand Humanities Citation Index).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. До сучасних методів візуалізації, котрі можуть застосовуватися в діагностиці
та моніторингу негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19), належать: рентгенографія органів грудної клітки
(ОГК), комп’ютерна томографія (КТ) ОГК та ультразвукове дослідження (УЗД).
Проведений аналіз дав змогу визначити типові критерії діагностики запальних змін ОГК вірусної етіології (COVID-19)
за даними КТ та виділити рентгенологічні критерії тяжкості захворювання. У стаціонарних умовах рентгенографія ОГК
та УЗД рекомендуються до використання в пацієнтів у критичному стані, котрі перебувають у відділеннях інтенсивної
терапії та реанімації, за неможливості транспортування хворих.
ВИСНОВКИ. КТ легень є об’єктивним і найінформативнішим методом дослідження в діагностиці вірусної пневмонії COVID-19

https://xn----ttbeqkc.xn--j1amh/kt/kt-organiv-grudnoji-porozhnini/kt-legeniv